Stories

Your story, my story, our stories

Huisstijl

Huisstijl ontwikkeld door Letters en Plaatjes in opdracht van ROC Amersfoort en Theater de Lieve Vrouw. Het ROC Amersfoort en Theater de Lieve Vrouw zijn een samenwerking aangegaan om studenten in aanraking te laten komen met theater en met kwalitatieve kunsteducatie. Op school wordt, met voor dit project getrainde docenten, de voorbereiding getroffen en de verbinding gelegd met vakken als burgerschap, en specifieke 21e eeuwse vaardigheden. De studenten leren hun waarneming te verwoorden, in een kader te plaatsen (in relatie te brengen met bijv. hun eigen ervaringen, gevoelens en interpretaties. Vervolgens leren ze erover te praten, te reflecteren en wordt de verbinding gelegd met hun opleiding. Het project richt zich op het versterken van een positief zelfbeeld en vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, communicatie, samenwerking, sociale en culturele vaardigheden en meer..

share
contact
Stories
Stories
Stories
Stories
Stories
Stories